Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ tư vấn

Hỗ trợ sản phẩm


0934.50.50.40
Hình ảnh thi công
Thuốc phòng chống mối PMS 100
Thuốc phòng mối PMS 100 dạng bột : sử dụng để phòng trừ mối cho công trình xây dựng và cải tạo.
Được sản xuất bởi: Viện Khoa Học Lâm Nghiệp Việt Nam.
Mục đích sử dụng: Chống mối nền móng công trình, hàng rào quanh công trình xây dựng.
Liều lượng và cách dùng: 
 Liều Lượng: - Đối với hào chống mối sử dụng 10 - 12 kg/m3.
                    - Đối với sử lý  mặt nền: 0,5 - 1 kg/1m2.
Cách dùng: Dùng nguyên dạng trộn đều trong đất của đường hào bảo vệ quanh chân móng và đất nền công trình hoặc hòa thành dung dịch tưới đều lên mặt nền trước khi tráng xi măng.
 
Sản phẩm liên quan