Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ tư vấn

Hỗ trợ sản phẩm


0934.50.50.40
Hình ảnh thi công
Dầu trừ mối M - 4

Thành phần:
Beta-Naphthol: 1.0 %;
Fenvalerae: 0.2 %;
Phụ gia: … đủ 100 %

Cách dùng:
Dùng 01 lít thuốc quét hoặc phun cho 4 – 7 m2 gỗ. Dùng chổi quét hoặc phun trực tiếp lên mặt gỗ, cây, bàn, ghế, giường, tủ hoặc cột nhà, kèo, mái nhà … Sau khi xử lý thuốc 3 – 5 ngày mới đánh vec-ni hoặc sơn.
Chú ý: Có thể phun vào chân tường gỗ hay chân tường nhà, hàng rào từ mặt đất lên 20 cm để phòng trừ mối đất.

Sản phẩm liên quan